Inzerce

Komerční sdělení

  • Publikace PR článku – 2000 Kč 1500 Kč + DPH
  • Vyhotovení PR článku – 650 Kč 500 Kč / NS + DPH
  • Link v existujícím článku – 2000 Kč 1500 Kč + DPH

Ceny jsou konečné (sleva je již započtena), prosíme respektujte to.

V případě, že objednáváte PR článek poprvé, je třeba uhradit fakturu předem.

PR články nesmí být vulgární a musí se řídit právním řádem České republiky. Mohou obsahovat až tři “follow” odkazy.

PR články se stávají pevnou součástí webu a z archivu nemizí.

Články objednávejte na redakce@ferty.cz

Nabízíme také inzerci na těchto magazínech: Mix24.czGamebro.cz, AAzdravi.cz


Nevyžádané texty a obrázky redakce nevrací. Vyhrazuje si právo upravit je dle vlastního uvážení a odstranit z nich prvky komerčního charakteru.

Sdělení marketingového charakteru zdarma nepublikujeme!