Porucha štítné žlázy může vést k potratu. V Česku je ohroženo 17 tisíc žen ročně

Důležitost štítné žlázy v těle objevovala věda postupně a poměrně pozdě. Také proto se neustále objevují nová zjištění spojená s tímto drobným orgánem, jež jsou mnohdy docela zásadního rázu.

Funkce štítné žlázy je komplexní a spočívá v tom, že zajišťuje, aby správně fungovaly všechny orgány v těle. Logicky tak platí, že pokud sama žláza nepracuje dobře, může se to projevit problémy v různých částech těla.

Důležitá pro vývoj plodu

Nedávné výzkumy pak přinesly důležité zprávy o tom, jak moc štítná žláza ovlivňuje vývoj plodu v děloze, jeho mozek a centrální nervový systém. Zjistilo se také, že porucha štítné žlázy u matky přímo souvisí s vyšším rizikem potratu. Nemusí to přitom zajít až tak daleko. Poměrně časté jsou však jiné komplikace, jako například předčasné porody.

Podle dat českých lékařů se ukazuje, že v těhotenství se problémy se štítnou žlázou projeví u 16 % nastávajících maminek. To je vysoké číslo, obzvlášť když uvážíme, že že aktuálně se testy štítné žlázy u těhotných provádějí jen tehdy, kdy je na její poruchu nějaké podezření. To se přitom nemusí včas projevit.

Většinou jde o mírné poruchy a mírné zvýšení rizika uvedených komplikací. Pokud je přítomna závažná porucha, pacientky mají obvykle sníženou plodnost, takže u nich ke graviditě často ani nedojde,” říká přednosta III. interní kliniky endokrinologie a metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Michal Kršek.

Lékaři se na tento dosud neřešený problém chtějí zaměřit. V září tak odstartuje dvouletý pilotní projekt, v rámci kterého se vyšetří štítná žláza osmi tisíc těhotných žen, které jsou v osmém až třináctém týdnu těhotenství.

Projekt bude probíhat v osmi velkých nemocničních centrech, přičemž vyšetřeny budou všechny jejich těhotné pacientky, které budou s účastí ve výzkumu souhlasit. Pakliže dojde k patologickému nálezu na štítné žláze, budou ženy odeslány na podrobné vyšetření na endokrinologii, kde bude navržen další postup.

Problém může mít 17 tisíc žen ročně

Lékaři nezastírají, že už teď by rádi viděli plošné testování u všech žen. V úvahu by dokonce připadalo otestování štítné žlázy před otěhotněním, ale možné je také přímo po něm, což by okruh testovaných přeci jen zúžilo a zpřesnilo. Pravdou ale je, že plošné testování štítné žlázy v těhotenství zatím neprobíhá nikde na světě.

To, že pilotní projekt bude probíhat v období od osmého do třináctého týdne těhotenství, možná není ideální, ale v rámci možností se to jevilo jako nejschůdnější řešení. Právě v tomto období totiž ženy docházejí na test těhotenské cukrovky. Vyšetření štítné žlázy tak proběhne při této příležitosti.

Podle lékařů je pilotní projekt velmi důležitý. Pokud se totiž podaří potvrdit předpoklad, že problémy se štítnou žlázou trápí v těhotenství takové množství žen, významně to usnadní schvalování případného celoplošného screeningu. Test by se mohl stát jednou z částí vyšetření těhotných žen v prvním trimestru gravidity.

Pojišťovny by s proplácením takového testu neměly mít problém. Pokud si vezmeme, že v České republice ročně porodí přibližně 112 tisíc žen, mohou se komplikace z důvodu špatně fungující štítné žlázy projevit až u 17 tisíc z nich. Jejich léčba je pak finančně i časově mnohem náročnější než jednoduchý test.

Jak štítná žláza funguje

Štítná žláza produkuje hormony, které jsou důležité pro správnou funkci téměř každého orgánu v těle. V případě těhotenství jsou nesmírně důležité v prvních třech měsících vývoje plodu. Tehdy se totiž tvoří nervová soustava.

Plod je na hormonech závislý až do dvacátého týdne těhotenství. Získává je přitom přes placentu z těla matky. Je tedy bezpodmínečně nutné, aby její štítná žláza pracovala správně.

Pro dobré fungování štítné žlázy je zásadní jód. Také proto se ženám v těhotenství doporučuje zvýšit jeho denní přísun, a to přibližně na dvojnásobek oproti normálnímu stavu. Znamená to navýšit příjem o 100 až 150 mikrogramů denně.

V české populaci nebývá s dávkováním jódu problém, a to především proto, že se běžně přidává do soli. V případě určitých diet ale jód může scházet.

Foto: Freepik

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *