Profesní kouč vám dokáže změnit život. Proč mu Češi stále příliš nevěří?

Freepik

Koučink má v České republice stále negativní příchuť. Je to dáno nesprávnou interpretací pojmu kouč, ale také pocitem, že tato profese by měla být vedena zadarmo. To samozřejmě není možné. Co vlastně umí profesní kouč a proč do něj lidé investují peníze?

Když to skutečně funguje

Profesní kouč je většinou vystudovaný psycholog, personalista, nebo bývalý manažer. Zkrátka člověk, který již má zkušenosti s prací s lidmi. Z této pozice se dokáže vžít do potřeb svých klientů a především jim dokázat pomoci. V čem spočívá jeho práce?

Nejprve se provádí analýza daného klienta. Hledají se jeho silné stránky, definují se jeho limity a slabosti. S těmito znalostmi se daří mnohem lépe vyjádřit, kam by mohly směřovat další profesní kroky klienta. Profesní kouč za každou cenu stojí na straně svého klienta a snaží se mu nacházet takové podmínky, ve kterých si uvědomí své silné stránky a dokáže jich konečně využít.

Úspěch klienta je tak úspěchem také samotného kouče.

Konečně udělat první krok

Mnoho z nás má sice skvělé předpoklady k tomu, aby udělali pokrok ve svém životě, nikdy se ale reálně neodhodláme je udělat. Analýzou našeho osobního i profesního prostředí se daří nalézt důvod, proč tomu tak je. Následně je snadnější se přes tyto limity přenést a udělat vytoužený první krok k lepší práci. Člověk se konečně ocitá tam, kde si přál být.

Když je naše práce uspokojivá, cítíme se v ní dobře.

Foto: Freepik

Schopnost podívat se na souvislosti

Profesní kouč nám také pomáhá objasnit vztahy na pracovišti. Pracujeme s osobnostmi, které nás obklopují. Lépe tak chápeme, proč se jim daří lépe. Jaké jsou předpoklady pro to, aby uspěli a předběhli nás v našem úsilí. Když lépe pochopíme, proč se nám dané situace dějí, bude se nám lépe dařit předcházet neúspěchu. Profesní kouč tak nepracuje jen s pojmy, jako je úspěch a profesní růst, ale také s mezilidskými vztahy.

Profesní kouč vede své klienty k odvaze, neustále je podporuje. Analyzuje situace, ve kterých se ocitli. Pomáhá jim využít silných stránek a zpracovávat své slabosti.

Foto: Freepik, zdroj: OregonStateUniversity, Careerexplorer, Coursera