MESA/TESE/PESA – pomohou, když v ejakulátu chybí spermie

Ačkoliv mnozí stále předpokládají, že pokud má pár problém s přirozeným početím, musí být chyba na straně ženy, statistiky mluví trochu jinak. Přibližně v polovině případů je něco špatně na straně muže. Vzhledem k jednoduchosti vyšetření by tak prvním vyšetřením páru jako takového měl být spermiogram muže, který je levný a poskytne okamžitě skvělou zpětnou vazbu. Přinejmenším vyloučí 50% šanci, že chyba je u muže a umožní věnovat se dalšímu řešení situace. Anebo potvrdí mužskou neplodnost a ušetří tak ženu od mnoha výrazně náročnějších a nákladnějších vyšetření.

Azoospermie, oligozoospermie a další

Spermiogram dokáže velmi precizně určit, kolik spermií se nachází v mužově ejakulátu, jak moc jsou pohyblivé a zda mají správnou morfologii. Na základě toho se určí jedna z řady diagnóz, například oligozoospermie (menší množství spermií) či azoospermie (žádné spermie). Zatímco první diagnóza v zásadě umožňuje další bezproblémovou práci, kdy je páru doporučeno podstoupit mimotělní oplodnění metodou IVF (někdy s přispěním ICSI), pokud je zjištěna azoospermie, je to horší a je vyžadován komplexnější zásah.

Ke zjištění azoospermie obvykle dochází v některém z center reprodukční medicíny. Je třeba si uvědomit, že tyto kliniky jsou zaměřeny výhradně na poskytování služeb v oblasti umělého oplodnění a jako takové vám okamžitě doporučí některou z metod, jež mají v nabídce. Zdraví muže se obvykle nezkoumá a vychází se z toho, že nemá žádné nebo jen málo spermií, s čímž se pracuje dále podle předepsaných not.

Andrologická péče

Pokud však muž zjistí, že trpí oligozoospermií, azoospermií nebo jiným postižením spermatogeneze, měl by se obrátit na specializované pracoviště, kterým je v základní rovině urologie, jež může provést základní set laboratorních testů. Lepší je však obrátit se rovnou na androloga, což není nikdo jiný než urolog specializující se na mužskou neplodnost. Bohužel v České republice je tento obor absolutně nedostatečně podporovaný, skutečně kvalitních lékařů je nedostatek a navíc jde v drtivé většině o soukromá zařízení, ve kterých neplatí veřejné zdravotní pojištění. Léčbu si tak pacient musí hradit sám. Je to ale právě jen androlog, který se může pokusit zjistit, v čem je vlastně problém a zda by náhodou neplodnost, respektive nedostatek spermií, nebylo možné vyléčit jinak než asistovanou reprodukcí. Ostatně, správná funkce varlat, které jsou pro tvorbu spermií zásadní, souvisí i s celkovým zdravím muže a může ho výrazně ovlivnit. Nedostatek testosteronu, který je druhotným projevem testikulární nedostatečnosti, může vést k srdečním chorobám a celkové nepohodě muže.

MESA/TESE/PESA

Například zmíněnou azoospermii je možné rozdělit na obstrukční a neobstrukční. Řekněme, že ta první zmíněná je lepší, protože v takovém případě varlata fungují normálně, jen spermiím něco „stojí v cestě“. V některých případech lze řešit operačním zákrokem a případné použití metod MESA a TESE má v takovém případě takřka stoprocentní šanci na úspěch. Neobstrukční azoospermie je mnohem tvrdším oříškem, protože v takovém případě varlata spermie skutečně netvoří, nebo jen velmi málo. Také zde je možné TESE či MESA použít, ale není jisté, zda se podaří spermie najít.

A o čem, že tyto metody se zvláštními zkratkami vlastně jsou? Jde o velmi pokročilé technologie asistované reprodukce, které pomáhají v případě, že v ejakulátu nejsou nalezeny žádné živé spermie, které by bylo možné použít pro IVF. Pak je možné získat spermie chirurgickým způsobem z nadvarlete (PESA nebo MESA), případně rovnou z tkáně varlete (TESE).

MESA / PESA

Tyto metody se používají zejména v případě obstrukční azoospermie, kdy je u muže zjištěna blokáda cesty, kterou putují spermie mezi nadvarletem a močovou trubicí. PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) je nejméně invazivním způsobem ze všech tří zmíněných a používá se při ní tenká punkční jehla, s jejíž pomocí jsou přes kůži šourku spermie odsáty z kanálků nadvarlete.

MESA (Micro Epiddidymal Sperm Aspiration) je o něco náročnější, ale také úspěšnější. Je při ní proveden menší mikrochirurgický řez do kůže šourku, kterým je potom zavedena punkční jehla, jež odsaje tekutinu, v níž by měly být obsaženy spermie. Následně je získaný materiál okamžitě analyzován v laboratoři.

Indikace MESA / PESA

  • Obstrukční azoospermie.
  • Neschopnost muže ejakulovat, například po poranění míchy.
  • Retrográdní ejakulace, kdy spermie nevyjdou ven a vrací se do močového měchýře.
  • Blokáda spermií způsobená vasektomií.
  • Anomálie a vrozené vady mužského pohlavního ústrojí.

TESE

TESE, tedy Testicular Sperm Extraction, je metodou nejnáročnější a přistupuje se k ní, pokud se metodami MESA či PESE nepodařilo získat žádné spermie. Pokud jde navíc o neobstrukční azoospermii, často se k TESE přistupuje jako k metodě první volby. V tomto případě je třeba provést menší řezy do obalu varlete, ze kterého je následně odebrána tkáň, v níž se pak embryologická laboratoř pokouší najít alespoň jednotky živých spermií, které by bylo možné použít pro IVF.

V případě, že se pomocí MESA, PESA nebo TESE podaří spermie získat, použije se následně metoda ICSI, protože jejich množství není takové, aby mohlo dojít k oplodnění vajíčka v Petriho misce.

Indikace TESE

  • Obstrukční azoospermie
  • Pomocí MESA / PESA nebyly získány spermie.

Průběh výkonu

Jak už je patrné z výše uvedeného, metody MESA / PESA jsou méně invazivní, zatímco TESA už je o něco náročnějším zákrokem. Jde o zákroky, které je možné provést v lokální anestezii, ovšem stále častěji se přistupuje k celkové anestezii.

Pacient obvykle odchází po zákroku ještě tentýž den domů. Obvykle jsou operace bez komplikací, byť varlata mohou být několik dnů či týdnů bolestivá. Každopádně po dobu 2 až 3 dnů se doporučuje co největší klidový režim. V malém množství případů bohužel zejména v případě TESA může dojít k poškození tkáně varlete. Toto riziko stoupá s počtem provedených zákroků.

Úspěšnost MESA / TESE / PESA

Šance na úspěch při použití těchto metod je vysoce individuální a závisí na výchozím stavu muže. Zatímco v případě obstrukční azoospermie se MESA a PESA ukazují jako velcí pomocníci se značnou úspěšností, která dokáže muži dát šanci stát se otcem vlastního dítěte, v případě TESE už je situace složitější a nikdo nedokáže zaručit, zda budou v tkání varlat nalezeny použitelné spermie, obzvlášť pokud dotyčný trpí neobstrukční azoospermií.

Cena MESA/TESE/PESA

Bohužel tyto metody nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nabízí je drtivá většina center asistované reprodukce, které je zpoplatňují dle svých ceníků. Nejlevnější je PESA, jejíž cena se pohybuje od 10 000 do 15 000 Kč. Mikrochirurgické zákroky MESA a TESE už jsou dražší a stojí od 20 000 do 30 000 Kč. Bohužel bez záruky skutečného získání spermií.

Zdroje:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *