Nádor na mozku patří k nejhorším, ale obvykle nebolí. Prozradí ho jiné příznaky

Nádor na mozku je děsivou diagnózou. Čím dříve je nádor odhalen, tím vyšší je pravděpodobnost vyléčení. Příznaky mozkového nádoru jsou různé.

Výkyvy nálady a rizikové chování

Mohou se rozvinout deprese, úzkost nebo hněv kvůli podráždění části mozku nádorem nebo stlačení části čelního laloku, který ovlivňuje osobnostní rysy. Objevují se změny v chování, zlost, rozrušení, agrese, rizikové situace, nezvyklé sexuální chování a ztráta zábran, někdy pasivní, apatické chování s poruchou paměti.

Nezřetelná řeč a koktání

Příznakem nádoru v čelních nebo spánkových lalocích je i koktání, problém pojmenovat věci, porozumět tomu, co říkají ostatní. V oblastech mozku spojených s motorikou řeči jsou dvě řečové oblasti vlevo. Wernickeovo centrum, které umožňuje pochopit a porozumět řeči a Brocovo centrum aktivující svaly vytvářející zvuk.

Mírná ztráta zraku

Pacienti při zhoršeném vidění po čase opakovaně nenaráží do věcí na straně těla, kde se jim zhoršilo vidění, často utrpí úraz nebo zažijí dopravní nehodu. Může jít také o zhoršení periferního vidění. Příznak je často spojován s nádory hypofýzy.

Ztráta sluchu a zvonění v uších

Spánkový lalok za spánkovou kostí je zodpovědný za schopnost slyšet, zpracovávat zvuky, porozumět jim, pochopit jazyk a konverzaci. Ztráta sluchu z jedné strany nebo konstantní pocit zvonění v uchu či hučení v uších, může jít o příznaky mozkového nádoru. Hlavně ztráta sluchu na jednom uchu je varováním před nádorem mozku.

Ztráta rovnováhy

Jedním z příznaků jsou snížené motorické funkce. Potíže s chůzí, zejména ve tmě a tendence se naklánět k jedné straně, mohou být příznakem způsobeným nádorem v mozečku, tedy oblasti mozku zodpovědné za rovnováhu, držení těla a motorickou koordinaci. Problémy s rovnováhou jsou i příznakem roztroušené sklerózy.

Neplodnost

Mozek ovládá i produkci hormonů pomocí hypofýzy, což je podvěsek mozkový. Tato centrální endokrinní žláza velikosti hrášku je ve spodní části mozku. Neschopnost počít dítě se může pojit s nádorem na mozku. Ten může ovlivnit hypofýzu a ta pak vylučuje velké množství hormonů nebo brání běžné funkci žlázy.

Přetrvávající bolesti hlavy

Bolesti hlavy mají tendenci časem se zhoršovat, jsou často přítomné ráno po probuzení, protože je nitrolební tlak vysoký díky ležení. Bolest může být proměnlivá. Mějte se pozoru před novými přetrvávajícími bolestmi hlavy, které nereagují na běžná analgetika bez předpisu.

Foto: Shutterstock