Nebezpečné pesticidy a jejich vliv na mužskou plodnost

Vědci z Harvardské univerzity zkoumali dopad reziduí pesticidů na ovoci a zelenině jako jednu z možných příčin klesajícího počtu a horší kvality spermií.

Vědci jsou za jedno, že téměř jedna třetina párů, které vyhledají pomoc s početím, může být zapříčiněna mužskou neplodností. Studie naznačuje, že pesticidy mohou být spojeny s nižším počtem spermií a mohou být vysvětlením obecného poklesu kvality a počtu spermií. Není ale známo, jaký vliv by měla na plodnost absence konzumace pesticidů.

Jak výzkum probíhal

Do výzkumu byli zařazeni muži ve věku 18 až 55 let navštěvující centra reprodukční medicíny, kdy pomocí formuláře zaznamenávali příjem potravy, ze kterého vědci následně odhadovali zbytky pesticidů v ovoci a zelenině a jejich vlivy na počet a kvalitu spermií.  Výzkum byl prováděn na 338 vzorcích spermií v rozmezí let 2007 až 2012.

Studie uvádí, že skupině mužů, kteří měli v těle větší množství zbytkových pesticidů, byl jejich počet spermií menší o 49 % a jejich kvalita nižší o 32 %. Spermie měli v několika případech neobvyklý tvar, který ztěžuje pohyb a oplodnění vajíčka.

Závěrem

Vědci jsou toho názoru, že pesticidy používané v zemědělství mají neblahý vliv na stravu a jsou příčinou klesajícího počtu a kvality spermií po celém světě.

Zda jsou pesticidy ve stravě opravdu spojeny s narůstajícím problémem plodnosti u mužů, je tématem, které by se nemělo opomíjet, nicméně jak vědci sami zdůrazňují, existuje několik důvodu, proč brát výsledky studie s rezervou:

  • muži, kteří byli do studie zařazeni, navštěvovali kliniku i se svou partnerkou a ne všechny případy léčby neplodnosti souvisely s jejich stravou nebo životním stylem,
  • absence údajů, zda byly plodiny vypěstovány organicky nebo konvenčně,
  • muži museli do formuláře zaznamenat informace o stravě za předchozí rok, což by mohlo interpretaci výsledků také ovlivnit,
  • jejich strava byla hodnocena pouze jednou, což mohlo vést k nesprávné klasifikaci stravy, která se mohla po dobu výzkumu měnit.

Na výsledky studie by se mělo pohlížet s opatrností. Vědci neposuzovali množství zbytkových pesticidů u potravin uvedených v rámci studie. Také nebylo zkoumáno, zda ovoce a zelenina, které muži konzumovali, bylo pěstováno organicky nebo konvenčně.

Je tedy možné, že reakce mužů na pesticidy byla vyhodnocena nesprávně. Muži, kteří byli do studie zařazeni, navštěvovali kliniky asistované reprodukce a chybí tedy vzorek běžné populace. To zda rezidua pesticidů ve stravě mají takový vliv na plodnost, je potřeba doložit dalšími podrobnějšími výzkumy.

Určitě by muži neměli ze studie nabýt dojmu, že je riskantní jíst ovoce a zeleninu. Pořád je důležitá zdravá a vyvážená strava, která je pro lidské tělo a i kvalitu spermií tak podstatná. Záleží na velkém množství dalších faktorů, které mohou kvalitu a počet spermií ovlivňovat, jako je vyvážená strava, kouření, sedavé zaměstnání a mnoho dalšího. Zde platí ještě mnohem více pořekadlo „všeho s mírou“. Možná je dobré se zamyslet nad tím, zda nekupovat zeleninu a ovoce pěstované organicky, nebo v případě možnosti si pěstovat alespoň nějaké druhy sami.

Foto: Freepik

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *