První příznaky ADHD se objeví před 12. rokem života. Poznáte je jednoduše

Pokud si nejste jisti, zda náhodou vaše dítě netrpí poruchou ADHD, všímejte si těchto příznaků. Nemoc tak odhalíte velmi snadno.

Neuro-vývojová porucha, známá pod zkratkou ADHD, se objevuje u dětí většinou do 12 let věku a mnohdy přetrvává do dospělosti. Jedná se o poruchu koncentrace, problémy s udržením pozornosti a sebeovládáním. Čím jsou děti starší a jsou na ně kladeny vyšší nároky, symptomy se mohou zhoršovat. Je proto vhodné nemoc včas odhalit a začít s dětmi pracovat.

Důležité je všímat si chování dětí

Abyste odhalili včas poruchu vašeho dítěte, musíte si hodně všímat jeho chování. Děti s ADHD se nedovedou soustředit na jeden úkol a snadno se rozptýlí. Přeskakují z jedné činnosti na druhou, aniž by prvotní úkol nejdříve dokončily. To ale zdaleka není vše.

Změna nálad a impulzivní chování

Dalším velmi důležitým znakem nemoci ADHD jsou změny nálad, které jsou pro rodiče většinou záhadou. Nálada těchto dětí se mění jako mávnutím kouzelného proutku, a proto jsou tyto děti těžko zvladatelné jak pro rodiče, tak pro své okolí. Tito lidé neumí pracovat se svými emocemi, takže dokážou vybuchnout vzteky, což může vést až k agresivnímu a impulzivnímu jednání. 

U dětí se impulzivní chování projevuje rychlou změnou činností. Například rychle vstanou a někam jdou, přerušují rozhovory, nemají zábrany riskovat v nebezpečných situacích a ve třídě neudrží klid a vyrušují.

Foto: Shutterstock

Hyperaktivita a neschopnost plánovat

S ADHD jde ruku v ruce hyperaktivita dětí. Tyto děti jsou totiž neustále v pohybu. Mají neuvěřitelné množství energie, nevydrží být na jednom místě. Často se u nich vyskytují neklidná gesta, jako je poklepávání nohou nebo prsty. V pozdějším věku se ADHD může projevovat neschopností plánovat věci, a proto tito lidé působí nepřipraveně a roztržitě. K tomu všemu ještě mohou mít problémy s pamětí, takže velmi často zapomínají na úkoly, v pozdějším věku na domluvené schůzky. Neustále ztrácí své věci, jako jsou klíče, mobily, peněženky.

Toto jsou hlavní symptomy lidí s ADHD. Pokud máte podezření, že je vaše dítě vykazuje, je potřeba navštívit odborného lékaře, začít s dětmi pracovat a dělat vše proto, abyste jejich život co nejvíce ulehčili. 

Foto: Shutterstock, zdroj: nzip, addp, ncbi.nlm