Rozchody esemeskou. V dnešní době stále častější. Ale je to tak v pořádku?

Společně s technologickým pokrokem postupně přicházejí i změny v tom, jak spolu vzájemně komunikujeme. Díky mobilním telefonům a internetu je výměna zpráv podstatně rychlejší. Nicméně se částečně vytrácí rozmluva tváří v tvář, a to zejména, pokud chceme s druhým řešit něco nepříjemného. A jednou z nejvíce nepříjemných záležitostí je jistě to, když musíme někomu sdělit, že s ním již nechceme být.

Vyhýbání se odpovědnosti

Rozchod je bolestivý nejen pro toho, kdo dostal „kopačky“, ale i pro partnera, který musí kdysi milované osobě oznámit, že s ní chce vztah ukončit. Aby se dotyčný vyhnul veškerým nepříjemnostem, raději tuto věc oznámí prostřednictvím zprávy. U příjemce se poté objeví zklamání, možná i šok, protože taková zpráva byla neočekávaná.

Rozchod přes SMS se všeobecně bere jako čirá nevyzrálost. Adresát zprávy o rozchodu je viděn jako nevyspělá osobnost, která se bojí vzít zodpovědnost za vlastní rozhodnutí. Rozešli jsme se, bez toho, aniž bychom museli čelit všem nepříjemným emocím okolo – našim a nyní již našeho bývalého protějšku. Co když je ale rozchod přes zprávu na mobilu tou jedinou možností?

Ochrana před toxickým partnerem

Na rozchod přes SMS máme plné právo, pokud potřebujeme ochránit sami sebe. Jedná se o situace, kdy odcházíme z toxického vztahu, kdy se můžeme cítit partnerem ohroženi. Neosobní komunikací se můžeme vyhnout působení manipulace. Dále je takový způsob rozchodu nevyhnutelný v případě, že se ve vztahu objevila natolik vážná krize, která znemožňuje efektivní řešení problémů.

Další kapitolou jsou krátkodobé známosti. V tomto případě je opravdu lepší přes krátkou zprávu informovat, že z toho nebude nic víc. Je to mnohem lepší varianta, než se scházet a osobní schůzkou v dalším vyvolat naděje na pravý opak.

Foto: Shutterstock, zdroje: Purewow, Brides