4 fáze drogové závislosti: Která z nich je klíčová?

Drogová závislost nevzniká během jediného požití návykové látky. Celkově se daný proces dá rozdělit na čtyři základní fáze. Která z nich určuje, zda se ze závislosti člověk dostane svépomocí a co je zlomem v celém procesu?

Proč vůbec?

Proč si člověk drogu vezme? Příčin je mnoho. Nejčastěji se jedná o jistý pocit opuštění. Člověk je sám, i když je kolem něj více lidí. Jeho vnitřní pocit je ale rozdílný. Vyskytne se nový podnět v podobě snadno dostupného pocitu štěstí a sounáležitosti, kterého se člověk mylně chytí. Netuší ale, že cena, kterou za chvilkový pocit zaplatí, je velmi vysoká.

První fáze klame nejvíce

Když uživatel s drogou začíná, je to největší podraz, který se mu kdy stal. Za své peníze si kupuje pocit štěstí a domnívá se, že bude trvat věčně. Tato fáze je v celém procesu nejvíce klíčová. Dokáže si člověk přiznat, že se nechal chytit do pasti? Pozná, že látka, kterou do těla přijímá, mu nejen přináší radostný pocit, ale také bere spoustu energie a ničí zdraví? Nyní má ještě šanci vycouvat a na celou situaci se podívat kritickýma očima. Uznat, že to nebylo to nejlepší rozhodnutí. Stále je možnost se z pocitu, že drogu musí za každou cenu mít, dostat svépomocí. Později to již tak snadné nebude.

Svět mi leží u nohou

A začíná druhá fáze. V té se člověk dostává do závislosti. Má pocit, že dokáže všechno. Svět mu leží u nohou, kdykoliv si látku vezme. Zatím nemá tolik času, aby prozkoumal také negativní stránku věci. Kupuje si stále více klamavého štěstí a spoléhá se na to, že tento pocit bude trvat věčně. Látka mezitím nad ním začíná mít navrch. Nyní si člověk myslí, že se závislostí může kdykoliv přestat. Již to ale neudělá. Droga nad ním totiž pomalu získala kontrolu.

Foto: Freepik

Závislost si vybírá svou daň

Postupně se přechází do třetí fáze. Potřeba vzít si svou dávku, abychom udrželi stávající náladu a úspěch. Potřeba stále mít drogu u sebe. Finanční důsledky stále se zvyšující spotřeby drogy. Fyzická závislost je v plném proudu. Nyní již člověk svou závislost nezvládá. Vyskytují se první potíže v sociálním soužití. Závislý člověk lže, případně při nedostatku financí i krade ve svém sociálním okolí. Látka nad ním vyhrála. Je nutné vyhledat co nejdříve odbornou lékařskou pomoc.

Čtvrtá fáze – pocit viny

Již moc dobře víme, že látku potřebujeme každý den. Uvědomili jsme si, co jsme kvůli ní ztratili, ale nemůžeme přestat. Látka má nad námi navrch. Probouzíme se s pocitem viny, že jsme náš život vzali špatným směrem. Jediné, co nás z tohoto pocitu vytrhává, je opětovná dávka látky. Kruh se uzavírá. Návyková látka je pro nás životně nebezpečná. V této fázi jsme již pravděpodobně ztratili většinu ze svých sociálních kontaktů.

První fáze závislosti je klíčová. Když si při ní uvědomíme všechny potencionální dopady budoucího užívání látky, rozhodneme se správně. Zjistíme, že danou látku umíme nahradit pozitivní změnou ve svém životě.

Foto: Shutterstock, zdroj: TheDawnRehab, CasaPalmera