Chůvy nejsou jen postarší babičky z pohádek. Moderní chůvy umí zachránit i lidský život

Přemýšlíte, co smysluplného po škole či rodičovské dělat?

Máte ráda děti a naplňuje vás o ně pečovat?

Anebo máte mrňouse, kterého ještě do klasické mateřské školy nevezmou, jenže vy, jako samoživitelka, která navíc splácí hypotéku, potřebujete pracovat? Při tom byste byla ráda se svým dítětem co nejčastěji?

Máme pro vás řešení. Staňte se profesionální chůvou. Chůva pro děti se velmi dobře uplatní v mateřských školách i dětských skupinách (dříve jesle, tedy zařízení pro děti od 12 měsíců až do povinné školní docházky). Zároveň pak máte možnost si zřídit vlastní živnosti na hlídání dětí.

Nabídku akreditovaných rekvalifikačních kurzů můžete zvážit třeba od vzdělávacího centra Kustod zde: https://kustod.cz/chuva-pro-deti-do-zahajeni-povinne-skolni-dochazky-rekvalifikacni-kurz/ . To navíc svým uchazečům pomáhá zajistit volná místa nebo je zapojí do aktuálních projektů.

Jejich nejžádanější kurz „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ je populární především proto, že jeho absolventi mají široké možnosti uplatnění svých znalostí. V současné době jsou chůvy velmi oblíbené hlavně v soukromých mateřských školách, kam přijímají i děti mladší tří let. Ty však mají individuální potřeby než děti starší, kterým se věnuje pedagogický personál. Chůva je v takovém prostředí nepostradatelná. Je velmi dobře schopna pomoci těm nejmenším s potřebami odpovídajícími jejich věku. Učitelkám tím velmi pomáhá a zjednodušuje jejich práci.

Chůvy pro děti díky absolvování takového kurzu mají znalosti nejen pedagogické práce, znalosti o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi, o zásadách správného životního stylu podle věku dítěte, vědí, jak pečovat o běžně nemocné dítě v domácím prostředí, jak vést dítě k hygienickým návykům, umí řešit nepříznivé výchovné situace. V kurzu se také učí dodržovat etické principy při práci chůvy, orientovat se v pracovněprávních vztazích, získají znalosti o provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi. Ale také dodržovat zásady bezpečnosti a prevence úrazů. Naučí se poskytovat první pomoc dětem.

„Jsem neskutečně ráda, že jsem mohla díky praktickým znalostem z tohoto kurzu zachránit život malému chlapci, který se topil v bazénku mateřské školy,“ říká jedna z absolventek. „Jsme na takové zásluhy velmi hrdí“, dodává vedoucí pracovnice centra Kustod.

V kurzu se vše naučíte zábavným způsobem. Budou se vám věnovat profesionálové s ochotou, příjemně a lidským způsobem. Nácvik první pomoci probíhá prakticky s profesionálními záchranáři a je velmi zážitkové. Na konci kurzu získáte oficiální potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní a doživotní platností.

A jak takový kurz chůvy může pomoci v úvodu zmíněným maminkám samoživitelkám?

Po jeho absolvování si snadno najdou práci v dětské skupině, popřípadě v mateřské školce, kam může umístit i své dítě. Bude tak moci pracovat a zároveň trávit i čas se svou ratolestí. Benefitem pak bude, že její dítě je nejen pod jejím dohledem, ale i v kolektivu dalších dětí. Nebo si může založit svou vlastní dětskou skupinu. Její zřízení je z hlediska práva a povinností mnohem jednodušší než založit mateřskou školu. Nabízí se samozřejmě i hlídání dětí na živnost.

Firma Kustod v kurzu „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ kvalifikuje chůvy praktickým a zábavným způsobem, který vás bude bavit. Nadto, co se v kurzu naučíte, nejen v pracovním, ale také v běžném životě, jako když najdete.