Plakat mohou i zvířata. Které věci je opravdu dojmou

Věděli jste, že pláč je emocionálním projevem, který se objevuje nejen u lidí? Zvířata si občas popláčou také, i když to mnohdy není spojeno s roněnín slz. Například sami chovatelé psů mohou potvrdit, že jejich miláčkům emoce rozhodně nescházejí. Dokonce i vědci na základě svých pozorování zjistili, že vedle psů projevují smutek i sloni, žirafy nebo některé druhy ptáků. Zvířecí pláč je reakcí, jež je vyvolána v podstatě stejnými situacemi jako je tomu u lidského pokolení.

Pláč se slzami i bez nich

Již dříve bylo vypozorováno, že zvířata mohou ronit slzy, nicméně nich je primárním důvodem nutnost zvlhčení sliznice. U zvířat rozhodně není žádoucí, aby ve volné přírodě emoce projevovala – dala by totiž najevo svou zranitelnost.

Ronění slz při pláči je dáno evolučně: Mláďata, která křikem volala svou matku, když cítila nebezpečí, měla vždy pevně zavřená víčka, což vyvolalo produkci slz. Automatické zavření očí mohla být reakce na vizuální podněty, které v nich vyvolávaly strach. Proto si dnes ronění slz spojujeme povětšinou s bolestí a utrpením.

U všech druhů savců se ukázalo, že pokud je mládě zraněno nebo odloučeno od své matky, snaží se ji křikem přivolat a současně přitom roní slzy. U dospělých jedinců je běžné vydávat křik, pokud se nacházejí v nebezpečí, což se dá rovněž považovat jako forma volání o pomoc. Na rozdíl od mláďat, se vše obejde bez slz.

Truchlící husy a straky

Stejně jako lidé i zvířata dovedou projevovat řadu emocí, jako je radost, smutek nebo truchlení. Dokonce jsou schopna empatie, ale i sebeobětování v případě, že je jiné zvíře či člověk v ohrožení.

Za prvním z příkladů se můžeme podívat do ptačí říše, a to za husami. Husy jsou jako labutě tvory monogamními a při ztrátě svého životního druha projevují znaky truchlení. Truchlící husa postupem času ztrácí na váze a distancuje se od svého hejna. Na konci svého truchlení si většinou vytvoří silné pouto s další husou – často takovou, která si prošla svým vlastním truchlením.

Hluboký smutek za zemřelým druhem cítí také sojky nebo straky, které mají ve zvyku se shlukovat kolem těla uhynulého. V tomto období i na nějaký čas přestávají přijímat potravu.

Foto: Shutterstock

Pláč u slonů a žiraf

Dalšími známými „truchliči’“ jsou i sloni. Ti nejen, že jsou schopni prolévat za svým zemřelým milovaným potoky slz, ale také mají ve zvyku navštěvovat jeho ostatky, a to v řádu měsíců i let.

Žirafy zase projevují truchlení olizováním těla svého milovaného zesnulého, což jim přináší uklidnění.

Sami vidíme, že produkce slz při pláči je viděna převážně jen u lidí, i když někdo může toto tvrzení vyvracet. Co však máme se zvířaty společné jsou některé vzorce při truchlení, jako je například hledání podpory u ostatních.

Projevy radosti psů a koček

Abychom se však jen neutápěli ve smutku, můžeme se podívat na to, jak je to s projevováním radosti. U koho to můžeme nejlépe vyčíst, než u našich nejoblíbenějších domácích mazlíčků jako jsou psi a kočky? Psi svoji radost projevují štěkotem ve vysokém až „pištivém“ tónu, který může být považován za pláč štěstí. A dosti podobně jsou na tom kočky se svým mňoukáním a předením.

Foto: Shutterstock, zdroj: a-z-animals, smithsonianmag