Sanatorium Helios

Kontakty

Sanatorium Helios se v roce 1994 stalo jedním z prvních center asistované reprodukce v České republice a od té doby si drží velmi dobrou pověst v diagnostice a léčbě neplodnosti.

Reprodukční klinika Sanatorium Helios spolupracuje s řadou zahraničních pracovišť, se kterými sdílí postupy a technologie, což vede k časnému zavádění nejmodernějších metod léčby, které se osvědčily. V čele kliniky stojí primář MUDr. Pavel Texl. 

Kromě standardních možností, které reprodukční centrum Helios poskytuje neplodným párům (IVF, IUI, ICSI), můžete využít také doplňkových metod, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, ale zvyšují šanci na úspěch umělého oplodnění. 

V Sanatoriu Helios je možné podstoupit také léčbu neplodnosti pomocí darovaných vajíček a spermií.

Jak se do Sanatoria Helios dostanete?