Šance na druhé dítě z umělého oplodnění je vyšší než v případě prvního

Mnoho párů, které využily in vitro fertilizaci (IVF) pro početí dítěte se pravděpodobně dostane do situace, kdy si bude přát dalšího potomka. V mnoha případech jim nezbude než opět využít metod asistované reprodukce. Dobrou zprávou ale je, že pokusy o druhé dítě jsou úspěšnější. Vyplývá to ze studie, kterou publikoval časopis Human Reproduction.

Jeden úspěch částečnou zárukou druhého

Studie uvádí, že matky, které úspěšně počaly pomocí umělého oplodnění, mají až 81% šanci, že se v rámci tří cyklů IVF budou těšit z pozitivního výsledku. Šance pochopitelně klesají spolu s rostoucím věkem matky.

Tato studie je první, která se zaobírá šancemi na druhé úspěšné umělé oplodnění. Dosud všechny propočítávaly pouze pravděpodobnosti pokusů o první dítě.

Přibližně jedna šestina všech párů zaznamenává problémy s plodností. Po celém světě jde hrubým odhadem o 186 milionů lidí. Každý rok přitom více než dva miliony z nich podstoupí metody asistované reprodukce. Výsledkem je přibližně 7 milionů “dětí ze zkumavek”, které se narodily po prvním úspěšném IVF v roce 1978.

Úspěšnost umělého oplodnění v případě prvního dítěte dlouhou dobu stoupala, ale zdá se, že se ustálí na poměrně nízkých hodnotách. V poslední době totiž už v podstatě neroste. V prvním cyklu je přitom úspěšných pouhých 33 % pokusů. S každým dalším cyklem kumulované šance rostou, přičemž v případě osmi cyklů IVF se pohybují od 54 % do 77 %. Takové páry se ale musí vyrovnávat s velkou psychickou, emocionální a finanční zátěží.

Šance na úspěch v případě druhého vytouženého dítěte z IVF pochopitelně automaticky rostou tím, že jsou zkoumány ženy, které už cyklus alespoň jednou úspěšně podstoupily. Z toho vyplývá, že základní předpoklady jsou splněny a že svou práci musí dobře odvést především lékaři a embryologové při kultivaci a transferu embryí.

Úspěšnost KET překvapivě výrazně vyšší

Ze studie mimo jiné vyšlo, že o něco větší úspěšnost v případě umělého početí druhého dítěte měla zmražená vajíčka, nikoliv ta čerstvá. To však jen potvrzuje hypotézu některých vědců a lékařů, podle kterých jsou kryoembryotransfery (KET) obecně nadějnější.

Pokud se na výsledná data podíváme blíže, zjistíme, že ženy ve věkové skupině 30 až 34 let mají 48% šanci na porod druhého zdravého dítěte z IVF po jednom cyklu se zmraženými embryi a 43% šanci v případě čerstvých embryí. Po třech cyklech šance vzrostly na 69 % až 90 %, respektive 62 % až 74 %.

Ve věkové skupině žen od 40 do 44 let bylo po prvním cyklu úspěšných 29 % ze zmražených embryí, přičemž po třech cyklech úspěšnost vzrostla na 38 % až 55 %. Když byla použita čerstvá embrya, úspěšnost spadla poměrně hluboko na 12 % po jednom cyklu a 20 % až 25 % po třech cyklech.

Důležitým zjištěním se ukázalo být také to, že větší úspěch na druhé dítě z IVF měly ženy, které se o něj pokusily do tří let po tom prvním.

Páry mohou tyto výsledky těšit,” uvedla Georgina Chambers, která na University of New South Wales v Austrálii tuto studii vedla. Dodala, že nejlepší je s pokusem o druhé dítě nečekat příliš dlouho, obzvlášť pokud jsou zapotřebí čerstvá embrya. “Tyto výsledky mohou být použity pro poradenství s pacienty, ale je třeba si uvědomit, že jde o populační odhady a každý pár je odlišný.” Naráží tak na skutečnost, že tato studie nezohledňovala všechny individuální faktory, které ovlivňují šance asistované reprodukce u žen a mužů, a to zejména délku neplodnosti a body mass index.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.