Těhotenství po onkologické léčbě. Neztrácejte naději

Porazila jste rakovinu a nyní byste se ráda soustředila na roli matky? Nic není nemožné, jen byste měla znát několik faktorů, které bezpečné těhotenství a případná rizika spojená s očekáváním miminka mohou nastat. Promluvte si s lékařem o možnostech ještě před zahájením léčby, abyste věděla, jak může následná léčba nebo operace ovlivnit vaši plodnost.

Nečekejte, že se vás lékaři zeptají na plodnost sami. Pokud začnete tyto otázky řešit až během léčby, určitě není pozdě, ale je vhodné promluvit si s lékařem co nejdříve po zahájení léčby a zjistit, jaké jsou možnosti. Musíte si být jista, že obdržíte dostatek informací a pomocných zdrojů, abyste se zbavila jakýchkoliv pochybností, obav a očekávaných problémů s plodností.

Plodnost znamená schopnost otěhotnět, nebo mít dítě. Pro ženy to znamená počít dítě běžnou sexuální aktivitou a donosit a porodit dítě. Plodnost závisí na správném fungování reprodukčních orgánů a dalších faktorech jako například četnost pohlavního styku a zda i váš partner je v pořádku.

Neplodnost je definována až v případě, že nemůžete otěhotnět díky pohlavnímu styku, nebo donosit dítě z důvodu četných potratů. Neplodnost je lékaři definována, pokud se ženě nedaří otěhotnět během 12 měsíců, nebo po 6 měsících když je ženě více jak 35 let.

K reprodukčním problémům dochází, když jsou určité hladiny hormonů abnormálně nízké, nebo naopak vysoké, nebo pokud jsou pohlavní orgány odstraněny nebo nefungují správně. Někteří lidé bohužel nikdy nezjistí, proč mají problémy s plodností. Mnoho odborníků se domnívá, že tyto změny mohou způsobit civilizační stres a úzkost.

Chemoterapie a její dopady

Celkový počet vajíček ženy je dán již po narození. Jak prochází pubertou, díky hormonům dochází k uvolňování zralých vajíček každý měsíc během menstruačního cyklu, dokud žena nedosáhne menopauzy a hormonální cyklus se nakonec nezastaví. Při chemoterapii dochází k ničení buněk v těle, které se rychle dělí. Hormony, jako je estrogen, potřebné k uvolňování vajíček každý měsíc a přípravu dělohy pro případné těhotenství, jsou produkovány v buňkách vaječníků (oocyty). Oocyty mají tendenci se rychle dělit, takže jsou často ovlivněny chemoterapií. To může vést ke ztrátě těchto důležitých hormonů a tak i může ovlivnit plodnost. Někdy se žena dostane do předčasné nebo časné menopauzy.

Plodnost ženy závisí na aktuálním životním stadiu (před nebo po pubertě, před nebo po menopauze), menstruační anamnéze, hladinách hormonů, typu rakoviny, typu léčby a léčebných dávkách. Protože je třeba vzít v úvahu všechny tyto faktory, které mohou plodnost ovlivnit, může být obtížné předvídat, zda je po chemoterapii žena plodná. Zeptejte se svého lékaře, které léky jsou spojeny s vyšším rizikem neplodnosti.

Vyšší dávky určitých léků pravděpodobně způsobí trvalé změny plodnosti a kombinace těchto léčiv může mít účinky ještě větší. Rizika trvalé neplodnosti jsou rostou, pokud jsou ženy léčeny chemoterapií i radiační terapií v oblasti břicha nebo pánve.

Těhotenství během chemoterapie

Je velmi důležité vyhnout se otěhotnění během chemoterapie. Mnoho typů chemoterapie může vyvíjejícímu se plodu způsobit vrozené vady, nebo jiná poškození. Některé léky mohou přispět k potratu. Pokud léčba vaši plodnost neovlivní a chcete otěhotnět co nejdříve, ujistěte se, že víte, jak dlouho byste měli počkat, než to zkusíte. Studie na toto téma je velice obtížné najít, ale odborníci se shodují, že není vhodné otěhotnět příliš brzy po chemoterapeutické léčbě, protože může dojít k poškození plodu, vrozeným vadám nebo k potratům. Existují názory, že vhodná doba je minimálně 6 měsíců, ale v některých případech u hormonálně závislých nádorů i 2 až 5 let, protože je zde vysoké riziko návratu onemocnění.

Faktory, které mohou ženskou neplodnost zvyšovat a další, které naopak nemají na plodnost vliv:

Věk je důležitým faktorem: Čím je žena mladší, tím více vajíček produkuje a dává jí to větší šanci na plodnost i po ukončení léčby. Ženy léčeny s rakovinou před 35. rokem mají větší šanci, že po skončení léčby snadno otěhotní. Mladým ženám, které během léčby přestaly menstruovat, by se měl cyklus po ukončení léčby opět navrátit.

Vlivy puberty a menopauzy: Po chemoterapii nemusí plodné období trvat tak dlouho, jako v případě, pokud by žena léčbu nemusela podstoupit. Dívky, které chemoterapii podstoupily před pubertou, nebo mladé ženy, jejichž menstruace začala až po ukončení chemoterapie, jsou ohroženy předčasnou menopauzou. Když žena přestane menstruovat do 40 let, považuje se to za předčasné selhání vaječníků nebo primární nedostatečnou funkci vaječníků. Stává se neplodnou, protože její vaječníky přestanou vytvářet hormony potřebné pro plodnost. Ženy, které podstoupily operaci odstranění pohlavních orgánů, otěhotnět nemohou.

Pravidelná perioda nemusí znamenat plodnost: I když perioda začne opět po ukončení léčby rakoviny, nemusí to zaručeně znamenat plodnost. Je dobré vyhledat odborníka na plodnost, který ženě pomůže zjistit, zda je plodná, nebo jak dlouho může plodné období ženy zhruba ještě trvat a doporučit možné varianty postupu.

Hormonální terapie

Hormonální terapie se často používá zejména k léčbě rakoviny prsu, nebo jiných druhů rakoviny. Tento druh léčby může mít velký vliv na vaši plodnost. Některé z léků, jako je tamoxifen, nemusí bránit otěhotnění, ale může způsobit vrozené vady. Jiné hormonální terapie mohou naopak blokovat správnou produkci hormonů a způsobit předčasnou menopauzu. Tento jev může být dočasný, nebo trvalý, v závislosti na typu a délce léčby.

Cílená terapie a imunoterapie

Jedná se o skupinu léků, jejichž účinky jsou zaměřeny proti molekulám nádorových buněk na rozdíl od klasické chemoterapie, která zasahuje i buňky zdravé. Díky tomu je léčba mnohem efektivnější. O jejich dopadech na plodnost, nebo problémy během těhotenství, je známo jen málo. Je velmi důležité mluvit se svým lékařem o rizicích plodnosti při této léčbě.

Jsou známy jen některé informace, například:

Bevacizumab může způsobit selhání vaječníků a některé ženské vaječníky se již nikdy nezotaví.

Thalidomid a Lenalidomid  –  vysoké riziko vrozených vad, ženy jsou povinny při jejich užívání používat účinné typy antikoncepce.

Inhibitory tyrozinkinázy (TKI) způsobily vrozené vady u laboratorních zvířat.

Transplantace kostní dřeně nebo kmenových buněk

Tato léčba obvykle zahrnuje vysoké dávky chemoterapie a ozařování celého těla před zahájením léčby. Ve většině případů to trvale zabraňuje vaječníkům v uvolňování vajíček a následně vede k celoživotní neplodnosti. Před zahájením léčby se poraďte se svým lékařem o tomto riziku a případně zvažte možnost zamražení vajíček (social freezing).

Foto: Freepik

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *