Výhody života bez alkoholu: V čem si polepšíte, když si přestanete dopřávat skleničku vína

Je celkem běžnou praxí, že si volný čas člověk zpříjemní skleničkou dobrého červeného nebo bílého vína. To dokáže navodit příjemnou náladu a uvolňuje napětí. Takto to ale funguje jen do určitého množství vypitého alkoholu. Jakmile je ho příliš, spíše lidskému organismu škodí. Co se s vaším tělem stane, když si naordinujete suchý život?

Alkoholické nápoje jsou konzumovány již tisíce let

Na výrobu nápojů s obsahem alkoholu přišli lidé asi před osmi tisíci lety. Z této doby pocházejí důkazy o výrobě vína kvašením vinné révy. Ta se pěstovala ve starém Egyptě stejně jako v Mezopotámii či Arménii. O rozšíření vína po Evropě se zasloužili antičtí Řekové a Římané a po pádu římské říše se pěstování vinné révy věnovali středověcí křesťanští mnichové v klášterech. Je tedy vidět, že alkohol provází lidstvo odnepaměti.

Malé množství alkoholu nevadí

Alkoholické nápoje mají různě vysoké stupně obsahu ethanolu, jenž v malých dávkách způsobuje uvolnění a ve větších útlum, nevolnost až otravu. Alkohol je bohužel návykový, a proto je řazený mezi drogy. Jenže se jedná o společensky akceptovatelnou omamnou látku. Veselý člověk, ovíněný alkoholem, je ve společnosti tolerován.

Roční spotřeba alkoholu v České republice je až 12 litrů na osobu a podle údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) jsme v tomto na pěkném druhém místě společně s Francií. U nás ročně umírá v důsledku požívání alkoholu asi 6 500 osob a více než 500 000 osob pije alkohol tak, že to má škodlivé účinky na jejich organismus. Pozitivní přínos ethanolu se těmito fakty stírají.

Co všechno pití alkoholu způsobuje

  • Při konzumaci alkoholu ve větším množstvím (tj. více než 20 g ethanolu u žen a 40 g ethanolu u mužů) trpí zejména játra, které jsou životně důležitým orgánem. Dochází často k jejich ztučnění nebo cirhóze. Obě tyto nemoci mohou vést ke smrti, což rozhodně není dobrá prognóza.
  • Závislost na alkoholu způsobuje poruchy spánku a depresivní stavy.
  • Jako následek chronického pití se objevují psychotické poruchy (alkoholová demence nebo epilepsie).
  • Při nezdravé konzumaci alkoholu trpí srdce a cévní systém a vzniká kardiomyopatie (ztluštění myokardu) či hypertenze.
  • U těhotných žen, požívajících alkohol, dochází ke vzniku fetálního alkoholovému syndromu, kdy ethanol nepříznivě ovlivňuje vývoj plodu. Dochází k růstové retardaci, poškození centrálního nervového systému, poruchám chování, vrozených vadám.
  • S vysokou konzumací alkoholu jsou spojené gastrointestinální potíže – průjmy, varixy, poruchy polykání a poškození slinivky břišní.
  • S pitím alkoholu souvisí oslabená imunita, deficit vitamínu B1 (thiaminu), mozková atrofie, nekvalitní spánek.
  • Ačkoliv alkohol obecně uvolňuje napětí a úzkosti (ale také zábrany), v oblasti sexuálního života má dlouhodobě negativní vliv. Při nadměrném pití dochází k erektilní disfunkci penisu, k neschopnosti dosáhnout vyvrcholení a nedostatečné lubrikaci pochvy.
Foto: Freepik

Proč si dopřát suchý život

Z výše uvedené je evidentní, že suchý život bez alkoholu je pro lidský organismus přínosem. Játra mají například velkou schopnost regenerace, pokud člověk zcela zanechá pití alkoholu. Abstinence pozitivně ovlivňuje i postavu, protože alkohol je významným zdroje kalorií. Bez jeho požívání si člověk lépe udrží zdravou hmotnost, pokud alkohol nenahradí cukrovinkami. Zlepší se kvalita pleti, bude lépe zásobována vitamíny i hydratována.

Foto: Freepik, zdroj: boisson, drinksurely, portage