Jak roční období ovlivňuje plodnost? Tma může zastavit ženskou ovulaci

Podle mnoha průzkumů, výzkumů a studií jsou ženy v jarním období mnohem plodnější než v jiných obdobích roku. Je to tak přirozené a v souladu s přírodou. K tomuto závěru navíc nakonec došli i izraelští vědci během zpětného prozkoumání více než 600 případů týkajících se léčby neplodnosti.

Teorií, které vysvětlujících vyšší jarní plodnost žen, je hned několik. Jedna z nich tvrdí, že se lidé na jaře probouzejí ze zimní letargie a mají radost ze sluníčka. Prostě se jim zapalují lýtka. V letních horkých dnech jsou pak unavení a méně se věnují sexu. Navíc je v tomto období vlivem horka mužské sperma méně kvalitní. To na základě svého výzkumu dokládá i doktor Natan Rožanskij z jeruzalémské univerzitní nemocnice Hadassa, kde byly prováděny další výzkumy.

Roční období i biologické hodiny

Biologické hodiny u lidí zřejmě pracují stejně jako u zvířat, pro které jaro znamená období páření a následné přivádění mláďat na svět. Stejně tak v tomto období zřejmě dostává přirozený signál i ženský organismus, že nastává optimální období pro početí, zrání a úspěšné donošení plodu. Na tvorbu hormonů má zřejmě vliv i množství denního světla, kterého přibývá a na jaře kulminuje.

Ženy potřebují k ovulaci světlo

Doktor Natan Rožanskij dokonce zmiňuje zajímavý fakt, že jakmile v Laponsku a Finsku nastane půlroční období tmy, ženy v této oblasti přestanou zcela ovulovat. Jakmile začne přibývat světla, aktivita se vaječníků nejen vrátí, ale dokonce i znásobí, takže se zde pak vždycky rodí větší počet dětí a dokonce více dvojčat, než v jiných částech světa. Doktor Rožanskij zdůrazňuje, že pokud získají vědci další poznatky o vlivu ročního období na plodnost neboli fertilitu, budou muset začít brát tuto veličinu v potaz při léčbě neplodnosti, což by pomohlo dosáhnout ještě vyšších úspěchů než dosud.

Fertilita a natalita

Plodnost neboli fertilita je demografický ukazatel, který vyjadřuje průměrný počet potomků na jednu ženu. Za hraniční hodnotu potřebnou k zachování populace se stále považuje hodnota 2,1 potomků na jednu ženu. Fertilita je někdy zaměňována s natalitou. Porodnost neboli natalita je elementární demografický ukazatel, který udává podíl narozených z určité skupiny v určitém časovém období. Uvádí se v promile se značkou , tedy v přepočtu na 1 000 jedinců.

Foto: Freepik

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *